متن ترانه اربابِ شهرِ من پوله پوله پوله پوله امیر خلوت

تکست ترانه ایرانی خواننده امیر خلوت به نام اربابِ شهرِ من پوله پوله پوله پوله از سایت هوم موزیک

✔ Text Music By Amir Khalvat —– Arbabe Shahre Man ✔

متن ترانه اربابِ شهرِ من پوله پوله پوله پوله امیر خلوت

✔ همه چی توو دنیا میچرخه فقط سرِ تو ✔

✔ همه بیشترشو میخوان ، بیشتر به ضربِ دو ✔

✔ عددِ بالا ماشین حساب یعنی قدرت ✔

✔ اگه داشته باشی راحتی حتی توو غربت ✔

✔ توو زمینِ خدا گرفتی جای خدا رو ✔

✔ آدما میپرستنت شدن نسخ و خمارت ✔

✔ تو زدی به هم قانونِ برابری ✔

✔ تویی دلیل قهر و آشتی ✔

✔ دلیلِ خنجرا پشتِ برادری ✔

✔ آدما سرِ تو حیله میکنن ، بهت پیله میکنن ✔

✔ دخترِ جوونو … پیر مرد … ✔

✔ تو باشی توو جیبِ هر کی اون میشه رئیس ✔

✔ همه میمیرن براش میگن تویی عزیز ✔

✔ توو دستِ توئه هتک حرمتِ آدما ✔

✔ تو میتونی مومن هم کافر کنی عوض کنی باورا ✔

✔ امروزه تویی دلیلِ عشق و عاشقی حتی ✔

✔ اونی که تو رو داره میاد سمتش صد تا صد تا ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ یه عالم سجده زدن براش نوکرن چون ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ یه عالم سجده زدن براش نوکرن چون ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پول پول پول پول ✔

✔ گرمه دمت نمیشه گذاشت سر به سرت ✔

✔ مست میکنه عطرِ تنت ✔

✔ خلقِ جهان در به درت ، بر پدرت ✔

✔ میره خرت داری برش ✔

✔ غرورِ بشرو داری دورش ✔

✔ افسار زیرِ سرت جنگِ جنگه ✔

✔ شرف اومد تو دادی هلش هر بار ✔

✔ میزنه لَهلهه ، تو د مصَبت ✔

✔ تو که دورت پُر کفتاره ، میشونی خنده رو لبا ✔

✔ نباشی نه ولی باشی شله شلوار ✔

✔ بگو بینم چی داری مگه چی توو وجودته بی وجود ✔

✔ که بخوام نخوام پرت میگیره به پرم دیر و زود ✔

✔ کل جهان توو نخِ تو ، زور نمیره توو کَتِ تو ✔

✔ میذارن رو چشاشون پیر و جوون و کودکتو ✔

✔ میکنی کلاغو طاووس تو ، باشی همه میان پابوس تو ✔

✔ دل میفروشی تن میخری ، میشناسی اصا ناموس تو ✔

✔ نبضی نبضی استواری ، خم میکنن جلوت سر ✔

✔ نیازی نداری بدوئی ، دوسِت دارن هر چی باشی تپل تر ✔

✔ گرمِ گرم پشتم هر جا باشی پَر من ✔

✔ این روزا حرف حرفِ توئه اربابِ شهرِ من ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ یه عالم سجده زدن براش نوکرن چون ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ یه عالم سجده زدن براش نوکرن چون ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پول پول پول پول ✔

✔ با تو میشه فراری داد مقصر ✔

✔ با تو یه تِرمه میشه شد مهندس ✔

✔ تو نباشی توو جیب مریض نمیزنن حتی یه آمپول ✔

✔ دکترا مریضت شدن خاک توئه ✔

✔ ارزش آدما صفرای بغلِ یکه ✔

✔ میگن تو کثیفی هرز* ای میچرخی ✔

✔ تو چطور چرکی هستی همه چیزو تمیز میکنی ✔

✔ میتونی تلخیِ هر طعمیو تو لذیذ کنی ✔

✔ تو چطور چرکی هستی همه میخوان بچِشنت ✔

✔ تو چطور محرکی همه میخوان بکِشنت ✔

✔ تو با بابایی باشی بابائه رو سفیده ✔

✔ اما تو با بابائی نباشی بابائه رو سیاهه ✔

✔ تو واجب الحضوری میخواننت روزیانه ✔

✔ تو باشی توو بازار میچرخه نباشی رو زیانه ✔

✔ مودیانه میان سمتت کلِ دنیا ✔

✔ تو ستوناشی چی؟ ستونای کلِ رویا ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ یه عالم سجده زدن براش نوکرن چون ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ یه عالم سجده زدن براش نوکرن چون ✔

✔ اربابِ شهرِ من ، پول پول پول پول ✔

✔ پوله پوله پوله پوله ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ پوله پوله پوله پوله ، پوله پوله پوله پوله ✔

✔ پول پول پول پول ✔